İşlem yapılıyor. Lütfen bekleyiniz.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ
Yan Menü
Training of Entrepreneurship Trainers

Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+ Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

 

    

 

Projenin Özeti

Bu proje ile girişimcilik eğitimi verebilecek 10 KOSGEB çalışanının Avrupa’da farklı modüllerde eğitim görmesi, Kurumumuzun hedefleri doğrultusunda Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde kullanılan materyallerin geliştirilmesi ve Kurumsal Kapasitenin artırılmasına planlanmaktadır.

Projenin Planlanan Başlama ve Bitiş Tarihi: 31.12.2016 – 30.12.2017

Proje Bütçesi: 70.118,00 €

Hibe Miktarı: 39.259,00 €

Projenin Amacı ve Hedefleri

Bu proje ile  girişimcilik eğitimi verebilecek 10 KOSGEB çalışanının Avrupa’da farklı modüllerde eğitim görmesi sonrasında temel olarak:

  • Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerde diğer girişimcilik eğitimcilerini eğitmeleri,
  • KOBİ’ler, girişimciler ve dezavantajlı gruplara girişimcilik eğitimi vermeleri ve  
  • Başvuru olması halinde diğer kurum/kuruluş personeline girişimcilik eğitimlerini verebilmeleri amaçlanmaktadır.

 

Projenin Kapsamı

Proje kapsamında katılımcıların;

-Avrupa sisteminde kullanılan yüksek kalitedeki girişimcilik eğitim metodlarına ulaşması,

-Girişimcilikte en iyi uygulamaları öğrenmesi,

-Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerde kullanabilecekleri Girişimcilik eğiticilerinin eğitimi yeterliliğini kazanmaları,

-Farklı bilgi seviyesindeki, altyapıdaki, ve sosyal yapıdaki insanlara uygun yöntemlerle eğitim verebilme yeterliliğini kazanabilmeleri, ayrıca

-Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel konularda ilişkilerin geliştirilmesi,

-Avrupa Birliği ve Türkiye’deki benzer kurum/kuruluşlarla iletişim ağının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Projenin ana faaliyetleri aşağıda sıralanmıştır;

(1) Ön bilgilendirme ve hazırlık toplantısı, proje çekirdek grup üyeleri ve işbirliği yapılacak her organizasyon ile (program içeriği, detaylar, süreçler, vb)

(2) 10 proje katılımcısı personelin seçimi

(3) Katılımcıların bilgilendirilmesi

(4) 1 günlük Avrupa Birliği genel bilgiler ve Türkiye’den beklentileri toplantısı

(5) Temel Eğitim (Modül 1)

(6) Üst Seviye Eğitim Modülü

(7) Takım üyeleri ile eğitimlerin değerlendirilmesi

(8) İhtiyaç olması halinde yeni eğitimlerin ilave edilmesi

(9) Eğiticiler (takım üyeleri) için eğitim materyalleri hazırlanması

(10) Takım üyelerinin diğer KOSGEB personelini eğitmesi

(11) AB ve diğer ülkelerle bilgi paylaşımı

(12) Takım üyelerinin ve diğer KOSGEB personelinin sosyal yönden dezavantajlı gruplara eğitim düzenlemesi

(13) Eğitimlerin izlenerek gerekli iyileştirmelerin sürekli yapılması

(14) Eğiticilerin ihtiyaçlarının izlenerek gerekirse yeni eğitim modülleri eklenmesi

(15) İşbirliği yapılan kurum/ kuruluşlarla izleme toplantısı yapmak ve projeyi değerlendirmek

(16) İşbirliği yapılan kurum/ kuruluşlardan proje sonrası dönem için teknik destek ve danışmanlık

 

“GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER"

1) 12.05.2017 tarihinde Ankara’da proje katılımcılarının bilgilendirilmesine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

   

2) Proje İş-Zaman çizelgesine göre projenin 6. ayında gerçekleştirilmesi planlanan eğitim programı, 12 - 18 Haziran 2017 tarihleri arasında Slovenya, Ljubljana’da gerçekleştirildi.

Eğitim Programı haberine buradan ulaşabilirsiniz.

3) 10 – 13 Temmuz 2017 tarihleri arasında Mersin’de girişimcilik eğitimi gerçekleştirilmiştir.

4) 14-17 Ağustos 2017 tarihleri arasında Adana’da girişimcilik eğitimi gerçekleştirilmiştir.

5) 08 – 11 Ağustos 2017 tarihleri arasında İzmir’de kadın girişimcilere yönelik girişimcilik eğitimi düzenlenmiştir.

6) 14 – 17 Ağustos 2017 tarihleri arasında Kırşehir’de Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlülere yönelik girişimcilik eğitimi düzenlenmiştir.

Projenin Avrupa Komisyonu Erasmus+ portalındaki projeye ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

 


Tarih: 02 Ağustos 2017