Ülkemizin üyesi bulunduğu İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) çerçevesinde taraf olduğu “Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi” kapsamında; yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesinin önlenmesi hususunda yasal mevzuatın oluşturularak etkin biçimde uygulanması ile bu alandaki farkındalığın artırılması ve nihai olarak yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesinin önlenmesi konularında uluslararası düzeyde taahhüt altında olduğumuzdan, Ülkemiz 3. Aşama İncelemesi çerçevesinde Adalet Bakanlığı koordinasyonunda KOSGEB ile çeşitli işbirliği çalışmaları yürütülecektir.

Bu bağlamda farkındalığın artırılması ve işbirliğine yönelik olarak; 2014 yılı ilk çeyreğinde, Ankara OSTİM Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde ve İstanbul İkitelli Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde birer adet bilgilendirici toplantı yapılması organize edilecektir.

Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi OECD Sözleşmesi ve Türkiye Uygulaması