İlgili Birim: Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Müdürlüğü

Başkanlığımız ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) arasında işbirliğini artırmaya yönelik olarak 14.01.2009 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol ile her iki kurumun güçlü yanları bir araya getirilerek KOSGEB'in uluslararası işbirliği desteklerinin etkinliğinin artırılması, DEİK hizmetlerinin KOBİ'lere daha etkin bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve KOBİ'lerimizin ihracattaki paylarının artırılması hedeflenmiştir.

Bu hedeflere ulaşabilmek amacıyla; imzalanan bahse konu Protokol'e ek olarak hazırlanan 19.02.2009 tarihli Mutabakat Zaptı'nın 4. maddesine göre, DEİK koordinasyonunda "KOBİ?LER İÇİN 10 ADIMDA YURTDIŞI SEYAHATİ KILAVUZU" hazırlanmıştır. Hazırladığımız kılavuzun, işletmelerimizin dış pazarlara açılmaları sürecinde faydalı olmasını dileriz.