İşlem yapılıyor. Lütfen bekleyiniz.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ
Yan Menü
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Programın Amacı

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Programın Kapsamı

 Bu program,

a)Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
b)Uluslararası Hızlandırıcı Programı

 olmak üzere iki alt programdan oluşur.

1. Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı;

 Programdan Kimler Yararlanabilir?
Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı’ndan üniversiteler, üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tek başına ya da konsorsiyum olarak başvuru yapmaları halinde faydalanabilir.

 Destek Oranı, Süresi ve Üst Limitleri 

 

Program Süresi

:

5 Yıl

 

 

 

Destek Üst Limiti

:

Kuruluş ve Donanım Desteği kapsamında 100.000 ABD Doları Operasyonel Giderler Desteği kapsamında 3.750.000 ABD Doları

 

 

 

Destek Oranı

:

1. ve 2. yıl %80, 3., 4. ve 5. yıl %60

 2. Uluslararası Hızlandırıcı Programı;

Programdan Kimler Yararlanabilir?
Uluslararası Hızlandırıcı Programı’ndan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler faydalanabilir.

  Destek Oranı, Süresi ve Üst Limitleri

 

Program Süresi

:

3 Yıl

 

 

 

Destek Üst Limiti

:

60.000 ABD Doları

 

 

 

Destek Oranı

:

%80

 

 

Destek Programı
Uluslararası Kuluçka Merkezi Ve Hızlandırıcı Destek Programı

Uygulama Esasları
Uluslararası Kuluçka Merkezi Ve Hızlandırıcı Destek Programı Uygulama Esasları

Başvuru Formları

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı Destek Ödeme Oluru
Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı Başvuru Formu
Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı İş Planı
Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı Ön Değerlendirme Formu
Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı Puanlama Formu
Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı Puanlama Sonuç Formu
Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı Kurul Karar Formu
Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı Taahhütnamesi
Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı Revizyon Formu
Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı Ara Faaliyet Raporu
Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı Ara Faaliyet Raporu Değerlendirme Formu
Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı Sonuç Raporu
Gizlilik Taahhütnamesi
Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı İzleme Formu
Uluslararası Hızlandırıcı Programı Başvuru Formu
Uluslararası Hızlandırıcı Programı Taahhütnamesi
Uluslararası Hızlandırıcı Programı Ödeme Talep Formu
Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı Başvuru Formu ve Taahhütnamesi
Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı Ön Değerlendirme Formu
Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı Kurul Karar Formu
Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı Sonuç Raporu
Uluslararası Hızlandırıcı Programı Destek Başvuru Formu
Uluslararası Hızlandırıcı Programı İşletme İzleme Formu
Uluslararası Hızlandırıcı Programı İşletme Bilgi Formu


Bireysel Olarak Katılım Sağlandığında Destek Verilecek Uluslararası Hızlandırıcı Programları 


SUNUMLAR

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Destek Programı
Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programı
İnkübasyon Hakkında Temel Kavramlar

 

 


Tarih: 03 Mart 2016